تبلیغات
شعر و ادبیات - مطالب مهر 1392
شعر و ادبیات
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

این شعر طنز گونه و اجتماعی را پس از اعدام صدام سروده ام

                                 صدامم من

شبهه بردل مده صدامم من                   گرگ بد نامم من

كشته ام كودك و بس پیر و جوان         بر كسی نیست نهان

لیك من بنده و نوكر بودم                   ابله و خر بودم

دیگری خط و نشانم می داد                 لعن بر شیطان باد

آنكه نام و لقبش شیطان است               واقعا شیطان است

گفت من حمله به ایران كردم                 قصد شیران كردم

مشتها خورد از آنجا دهنم                      دهنم آخ دهنم

او همان بود كه تجهیزم كرد                مرد خونریزم كرد

این چنین بودكه خونریز شدم                همچو چنگیز شدم

گفت بر من كه كویت آن تو باد          خوان پر نان تو باد

لیكن آورد بلایی به سرم                 باورم شد كه خرم

آن پدر بود و این هم پسرش            خاك عالم به سرش

رفتم از ترس در آن مخفی گاه           یعنی از كاخ به چاه

همه دیدید شما ریش مرا                دل پر ریش مرا

خنده كردید خلایق بر من                بود لایق بر من

غیر از آن من چه كنم راه نبود           بخت با شاه نبود

                                  ××××××××××××××

باز هم فكر دگردر سراوست               نقشه ی دیگر اوست

سوی این محکمه آورده مرا               بفریبد همه را

با همین محكمه ی قلابی                   دیده بر من خوابی

تا صدایم به خلایق نرسد                   او زخود می ترسد

گفته كس نشنود آوازم را                     نغمه ی سازم را

تا نگویم كه در این پرده چه بود             پشت این پرده كه بود

آبرویش نرود تا بر باد                    لعن بر خائن باد

                                        ××××××××××

حال من این بود عبرت گیرید           راه خدمت گیرید

ظلم كردم كه چنین خوار شدم            لایق دار شدم

این همان قائده ی دیرین است           آخر ظلم این است 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 29 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

  قصه ی عشق مـن و یار بــه پــایان نـرسیده

  دلــی از قافله جـا مانـده به جــانـــان نـرسیده

  شـب سیـاه و مــن تنـها و بـیابـــان در پیـــش

  مـــی روم راه و هـنوز آن مـــه تابان نرسیده

  عشق دردی است که درمان نپذیرد بی دوست

  منـــم آن عــاشق بی چاره  به درمـان نرسیده

  عاقلی گفته به دیوانه که عشق تو عجیب است

  گفتم ای عــاقل فـــرزانه به ایـــمان نـــرسیده

  زنـــدگی بی رخ جانــــان چه بود دوزخ سوزان

  این قدر عمر به یک لحظه ی رضوان نـرسیده

  عشق بازی من و دوست ز یک ثانیه کـم بــود

   دولتی بوده که بر خضر و سلیمان نرسیده

  دل از آن لحظه پریشان شــــده آواره وحـــیران

  گشته سر گشته  بدان زلف پـریشان نـــرسیده

  مژده ام داده که برگردم و سامان دهم این دل

  سال ها رفته از آن مـــژده و مهمان نــرسیده

                     قصه ی عشق ادامه دارد ....

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 29 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

  عـملی خـوشتـــر از این در غـم دلدار بنالـــی

  غـــزلی را بسرایی بـــه تـوصیف غـــزالـــی ؟

  کرده شمشیر نگاهـش به دلم تا کــه اشــارت

  در سرمن نه هوس مانده نه شوقی نه خـیالی

  دم به دم ماه مرا حسن جمالش به کمال است

  قـامـتم را عـجبم نیسـت رود رو بــه هــلالــی

  ای که گویـــی زغـــم عــشق ملال آید بـــــار

  چه بسا رفته در این راه سری در پی خـــالی

  عشق بــازی مــن و یار زیک ثانیه کم بــــود

  لیکن آن ثانیه ارزیده به عمری و به سـالــی

  کس ندانست در آن وقت وداعش چــه کشیدم

  طاقت از کف شدوجان رفت ، فتادم به چه حالی

  اشکــم از دیده ببارید و بـخندید و گذر کـــــرد

  من به حیرت شــدم از دیدن آن حسن جمالــی

  مــژده ام داد که باز آیــد و یادی کنــد از مـــا

   سال ها شادم از این گفته به امیــد وصالــــی
                                     داستان عشق ادامه دارد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 28 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

41- اشّگ هارا دوشک هارا .

 ترجمه :

خر کجا و تشّک کجا (لیاقت آن را ندارد)

شعر :

اهل احسان نیستند این قوم غافل از خدا

خر کجا و ای برادر بالش و تشک کجا

42- داش مفت سرچه مفت .

ترجمه :

سنگ مفت گنجشک مفت

شعر :

سنگ مفت و بی نوا گنجشک مفت

می زنم شاید شدم با بخت جفت

43- مالووا شریک اولونجا آروادوا شریک اول

ترجمه :

به جای اینکه در مالت با دیگران شریک باشی بهتر است که در زنت شریک باشی

شعر :

در شریک زندگی بودن شریک دیگران

بِه که در اموال خود با دیگران بودن شریک

44-نرگیز بیلدی تبریز بیلدی . 

ترجمه :

نرگیز فهمید تبریز فهمید .

یا اینکه .

خالا بیلدی زنجان بیلدی

ترجمه :

خاله فهمید زنجان فهمید

شعر :

راز پنهان تو گر نرگیز شنید            

ساعتی دیگر همه تبریز شنید

45- قونشیا امید اولان شامسیز یاتار .

هر کس به همسایه امیدوار باشد شب گرسنه می خوابد

شعر :

  شب گرسنه روی بالش سر گذاشت

هر کسی امّید بر همسایه داشت 

ادامه دارد .....

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 26 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

دیشب آن دلبرم  آمد به سر بالینم

  دیـشب آن دلــبرم  آمــــد بــه سـر بالـینـــم

  همچنان سرخوشم از خواب خوش دوشینم

  در دلـــم ولـوله افـتـاد و قیامــت بـرخـاست

  گفتــم ای مــاه پــری چهـره ی مــهر آئینم

  سبب لطـف تـو بـر عـاشق بیچاره چه بـود

  ایـن قـدر لطف و کـرامت عـجبا مــی بینـم

  عشوه ای کرد و خرامان و به نزدیک آمد

  بعد از آن ریخت به پیمانه مــــی رنـگـینم

  من ز چشمان خمارش شده بودم مـدهوش

  مستــی افزوده شد از بــاده ی وی چندینم

  گفتـمش آتش هــجران تــو بیمـارم کـــرد

  بیت الاحزان شــده بیچــاره دل غمـگینــم

  گــره زلـف گـشـاد و دلـــم آورد بـه چنگ

  مــن تزروی شـــدم و شاهـد مــن شاهینم

  بــر مــن آویخت لــب آورد به نزدیک لبم

  بی صدا گفت غم از چهره ی تو بـرچینم

  درد و درمان دلت لعل بدخشان من است

  ای هــــوادار مـــن و دلـبـــرک دیـــرینـم

  بوسه ای داد وغم و غصه فراموشم شد

  گشتــه آن بــوسه تســلای دل مسکینـــم

  گفتـمش تــا بــه ابـد بنده ی احسان توام

  صـــادق عشقـــم و دلـــدار دگـــر نگزینم

  بوسه ای داد و دگرباره زپیشم برخاست

  مــرحبا گــفت بـــدان لعــل و لـب شیرینم

                                                                                                       غزلی دیگر از علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 24 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

  تقدیم  به دوستاران  اشعار من 

عالم عشق عجب حال و هوایی دارد

چه صفایی دارد

ساز عاشق چو نوازد

چه صدایی دارد

عاشق از درد بخواند

چه نوایی دارد

عالم عشق و دیارش نتوان وصف نمود

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

مستی اینجا ز شراب و می انگوری نیست

هر کسی مست نگاهی زنگار است اینجا

گفتگو از قدح و باده و یار است اینجا

دل شکار است اینجا

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

سرخی اینجا فقط از خون شقایق ها نیست

لاله یک بوته ی گل تنها نیست

قاصدک قاصد یار است اینجا

دل گرفتار کمند سیه معشوق است

چشم در قامت بالای نگار اینجا

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

آب بی شبهه زلال اینجا نیست

اشک چشمان رقیبان چه زلال است اینجا

بحر خون موج زند در دل عشّاق غریب

خون عاشق چه حلال است اینجا

چه ملال است اینجا

آرزویی دگری در دل مشتاقان نیست

آرزوها همگی وصل و وصال است اینجا

همه حال است اینجا

چه کمال است اینجا

قسمت عاشق بیچاره خیال است اینجا

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

کیمیا خاک ره معشوق است

هر کسی منتظر و چشم به راه است اینجا

عمر بی باده و معشوقه تباه است اینجا

دم به دم ناله و آه است اینجا

گله از یار جفا پیشه نشاید کردن

گله از یار جفا پیشه گناه است اینجا

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

ترسی از آتش دوزخ به دل عاشق نیست

در دل عاشق بیچاره چه باک است اینجا

آتشی داغ و گدازنده تر از هجران نیست

یک نفس دوری دلدار هلاک است اینجا

عاشق اندر ره معشوقه چو خاک است اینجا

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

قبله اینجا بود آن طاق دو ابروی نگار

سوز دل گریه ی عشّاق نماز است اینجا

وه که سر تا به قدم جمله نیاز است اینجا

قصه ی عشق و دیارش ره بی پایان است

قصه کوتاه کنم قصه دراز است اینجا

مانده ام سخت عجب وه چه دیار است اینجا

سراینده ی شعر :علی باقری 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 19 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

برگردان ضرب المثل ترکی قسمت هشتم

 

36- ائشئگیم اؤزگه نی یاندئیردی ایچیم اؤزومی .

ترجمه :

ظاهرم دیگران را سوزاند درونم خودم را

  شعر :

 هر چه آمد بر سرم پیدا نکردم بر کسی

ظاهـرم مردم بسوزاند درونـم خویش را

37- دَئونی گَرَک یاتاندا مینه سن

ترجمه :

  شتر را باید موقع خوابیدن سوار شد .

  شعر :

  دم غنیمت دان که فرصت هر زمان ناید به دست  

بــی تأمل چــون شتر خــوابید بــاید شـــد ســوار

38- آغلامیانا أمجک یوخدو  .

ترجمه :

  برای کسی که گریه نکند پستان (شیر ) نمی دهند .

شعر :

درد خود را بازگو با خلق اگر خواهی دوا

   شیر ندهد دایه طفلی را مگر گریان شود

39- آش توکموسن چاناقیما نیا سیندیریسان .

  ترجمه :

 اگر آش به کاسه ام نمی ریزی پس چرا می شکنی

  شعر :

  آشم نمی دهی مشکن کاسه ی مــرا

 گل نیستی بی سرو پا خار هم نباش

40-طوی دیبلر طوی صاحابینین باغری چاتّامیا .

ترجمه :

  عروسی گفته اند تا صاحب آن ( به خاطر خرج های که کرده )

  زهره ترک نشود (سکته نکند )

  شعر :

  عروسی گفته اند و شادکامی  

دهد شاید تسلی صاحبش را 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 18 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری
غزل شماره 6 

سال ها عشق تو بر من حکمرانی می کند

کــوه غــم را در دلـم آتشفشانـــی مــی کند

چشم بیمارت هزاران دل به یغما مـی برد

چون که با خال و دوابرویت تبانی می کند

قصه ی فــرهاد در دنیـا مکرر مـــی شود

تا خیالت در دلــم شیرین زبــانی مـــی کند

بهره ی دل از همه عشق تو یک لبخند بود

بـــهر آن لبخند عمــــری شادمانی می کند

یک نظر کردی دلی غارت نمودی بس نبود

عشوه ات هر لحظه قصد جان ستانی می کند

مــــن زچشمانت امیـــد مهربانـــی داشتــــم

با مــــن عاشق چــــرا نامهربــانی می کند

عقل می گوید ز عشقت بر حــذر باشم ولی

این دل عاشق نمی فــــهمد جوانی می کند 

سراینده ی غزل علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 17 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

 

در بـهاران گـل دمـید و چـهــره اش آمـــد بـه یــاد

یــاد آن ســــرو روان در خــاطــر مــا زنـده بـــاد

بی نصـیب ازچهــره ی دلــدارماندن مشکل اسـت

یاد بــاد آن روزگـــاران مشکـل مــا مــی گـشـــاد

دل بــه ایـّام وصـالـش پــادشــاهـــی مــی نــمــود

وقــت هجــرانـش ولــی برخـاست دودش از نهـاد

شــهر مــا شهــر پــری رویــان شـهـر آشوب بود

در شــگــفتـم پـس چـــرا مــانـنـد او مــادر نـــزاد

کـی الــفبــای مــحبت خـوانـــده بــودم پیش کــس

راه و رســـم عاشــقــی را او بـــه مـــن تعلـیم داد

شیـــوه ی عـــاشــق نـــوازی رســم آن طنّاز بـود

عشــوه هـــای دلـفـریـبش رســم نــو بنیــان نـهـاد

دیدمش در خواب روزی وعده ای فرمود ورفـت

دل بـــه امید وصـــالش شــد از آن فــرموده شـاد

آب امــیــد وصـالــش زنــدگــی بــخـــشــد ولــی

آتـــش هــجرانــش آخـــر مـی دهــد خاکم بـه باد 

                                 سراینده ی غزل : علی باقری
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 16 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

شــدم ای یـار گـرفـتار دو زلــف چـو کمنــدت

رفـتـه از یـاد چــرا یـوسـف افـتاده بــه بـنــدت

تـو جـفا کـردی و از مـا همه جز مهر نـدیـدی

هـر چـه خواهی بنما هر چه تو را بود پسندت

مــی رود آب دو چـشمـم بـه ســر راه خـیالـت

تــا مـگــر آب دهــد قامـت چـون سرو بـلندت

عمر این دل شده در تلخی هجران به فنا رفت

مــی شود بـاز دهـی ازلـب شیرین چو قنــدت

آرزویـم همـه ایـن بـود شـود نوش تو حاصـل

حاصلم جور و جفا بـود وهمه نیش و گزندت

عـقل مـن داد نصیحت نـروم در پـی خوبــان

عشــق تــو گـفت بـرو گوش نداریـم به پنـدت

تـا کـه از چشم حسودان نـرسد بر تو گـزندی

در ســر راه تــو ای مـاه دهــــم دود سپنــدت

                        سراینده ی غزل : علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 14 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

 

سال ها بگذشت ، چــــون زلفت پـریشانم هنـوز

واله و سـرگشته چون مــجنون نالانـم هنــــــوز

یک جهانی گفته بــودی جـمله مشتاق تـــو بــود

جمله مشتاقان چــه شـد مشتاق و حیرانم هـنـوز

عـهد کــردم تـا قیامـت عـهد و پیمــان نشکـنـــم

روزگاری رفت و بر این عــهد و پیمانم هــنوز

جرعه ای ازنوش لعلت وعده کردی پس چه شد؟

ایــن چــه انصاف و مــروت بـود عطشانم هنوز

من بــه امید وصالـت یـک دمـی خــندان شـــدم

ســال ها در هـجرت ای گـل چشـم گریانم هنوز

دلــربایی کــردی ازمن چــون زلـیخا سـاعـــتی

هــمچو یـوسف سال هـا در کـنـج زندانـم هنــوز

یــک شبــی در خــواب دیــدم هــمدم زلف توام

ایــن چــه حکمت بــود جـانا مـن نمی دانم هنوز

علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 12 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

مــن در این دنیا ندارم کس بجز دلدار خــویـش

عشق ورزی کار من شد عاشقم بر کار خویش

ابـتدا مــن عشق را از یـار خــویـش آمــوخــتم

او بـه من عاشق شد و من عاشق دلدار خویش

مـــن بـه تنهایی نبـودم در غـم عشقـش دچــار

دیـده بودم یار خود را بارها غـمخوار خویـش

یـارمــن آن گـونـه گفتم بــی وفـا بر مــن نبـود

گـه گهی سر می زد آن دلدار بـر بیمارخویـش

مـدعی بــسیار دم مــی زد کـه ما بیــگانه ایـم

مصلحت دیــدم که ماند در همین پندار خویش

بـا نگاهی گـرچه از مـن دل ربود و پس نـداد

بـاز پس هـرگز نگیرم داده ام بـر یار خـویش

یــک زمـان بـر یــار گفـتم کـم بیـازارد مــرا

ایـن خطــا گفتـم بـیفزا یــار بـر آزار خـویـش

عهـد کـردم چـون بیایـد جـان نثارش مـی کنم

تـا قیامـت صادقـم ای یـار بـر گفتـار خــویش

                             سراینده ی غزل علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

31- اماما آغلامیسان حلیم مه آغلیسان . 

ترجمه : 

برای امام گریه نمی کنی بلکه  برای حلیم گریه می کنی

          شعر :

گریه ها و ناله هایت نیست در سوگ امام

اشک در چشم خود از شوق حلیم آورده ای

 

32-هر نه توکسون آشووا گلر قاشّیقووا .

 

 ترجمه : هر چه را در آش ات بریزی همان به قاشق ات خواهد آمد .

  شعر :

  هر چه را در آش ریزی بی گمان

چون خوری در قاشقت آید همان

 

33- قاپووی برک باقلا قونشوی اوقرو دوتما .

ترجمه :

 درت را خوب ببند ، همسایه ات را دزد مگیر

شعر :

قفل در محکم ای جوان بندی

به که تهمت به این و آن بندی

 

34- دویه چیمدیک نمه ایلیه جک .

 ویشخون چه می توان به شتر بکند

  شعر :

  تنبیه دیــگری برو اندیشه کن مـــــرا

آزرده دل مگر شتر از نیشگون شود ؟

 

35- آش داشاندا قاشّق تاپیلماز .

 موقع سر رفتن آش قاشق پیدا نمی شود .

  شعر :

 آش چون سر برود با تب و تاب

قاشقت گم شود آن وقت شتاب 

ضرب المثل ها ادبیات شفاهی ایران زمین ، ابیات و برگردان ها از علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

دل تــو به سنگ مـانـد ، دل شیشـه ام شـکستـی

تــو وفــا به سر نبردی چه کنم که خود پرستـی

همه شب در این امیدم که به خواب مـن درآیـی

بــکـنم نثـار راهــت همـــه دار و مـلک هـستـی

ســـر کــویت ای پری رو شـــده قبـله ی نمـازم

همـــه طعـــنه مــی زننـدم بــه نماز کج نشستـی

بـــده از مـــی دو لــعلت بــچشم که بــی نصیبـم

بگـــذار تـــا بـگویـم تــو چـنـان گـشاده دستـــی

گل وباغ و سرو و بوستان چه کنم تو گر نباشی

گل و باغ و سرو و بستان به نگاه من تو هستی

بــــه مـــلامـــت رفـیقـــان نـــروم ز آستـــانــت

تـــو مـــرا اســـیر کـــردی پـرو بال مـن ببستی

دل و جان و عـقـل هــوشــم همه را به باد دادی

تو به فکر خویش باش و من و عاشقی و مستی

دگـــر ایـــن گمان نـــدارم غم عشق من سر آیـد

بـــه دل آتشـــی نهــادی و خـود از میان بجستی

بَــر ِ ســالـک طــریقت ره و رســم خـود نگفتی

بــه کـــدام مـــذهبـی تـــو ز کـــدام بــت پرستی  

                                              شعر از علی باقری   

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

26- قولون سینیقی بویونا یوکدور

  ترجمه :

    دست شکسته وبال گردن است .

   شعر :

   بدبختی پسر به پدر لطمه می زند

   گردد وبال گردن اگر دست بشکند

   27- ایشگین یوکو آغیر اولدوغجا یئریش گیدر

    ترجمه :

    بار خر هرچه سنگین تر باشد خوب راه می رود

   شعر :

    بـار دوش مـردمان بسیار بـاشـد بهتـر است

   خر که بارش را گران کردی خرامان می رود

 

  28- طویوقی دج اوسته قویسان دیشنک آتار

   ترجمه :

   اگر مرغ را بر روی تلی از دانه بگذاری

  با پایش دانه ها را به این طرف و آن طرف می پاشد

   شعر :

   علت اسراف مردم غرق نعمت بودن است

   مـرغ بـر بالای خـرمن مـی کند پا پاش را

   29- داشا دیدی لر نیا داش اولدون دیدی داشی گوردوم داش اولدوم

    ترجمه :

    به سنگ گفتند چرا سنگ شدی گفت سنگ را دیدم سنگ شدم

     شعر:

    سنگ را گفتم که ای سنگ از چه گشتی سنگ دل

    گـفت دیــدم سنـگ خــارا زان سبب خـارا شــدم

   30- کفن مفت اولسا اولن چوخ اولار .

    ترجمه :

     اگر کفن مفت باشد مرده زیاد می شود

   شعر :

    گـر خبر آید کـفن را مـفت و راحت می دهند

   خلق بسیاری به مرگ خود رضایت می دهند 

                             ضرب المثل ها ادبیات شفاهی ، ابیات از علی باقری 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 8 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

تقدیم به خواهر عزیزم (خانم محمد خانی )

   شــبی آهـستـه  گـفتـــم  بــا  كتابـــی

   تـو  ای  بــر  بــاغ   دانش  آفتابـی

   بهای  تــو  مــگــر  روی   تو باشد

   زنی  هر  روز  بر  رویت  نقابــی

  هــمیشه روی تو دیدن محــال اسـت

   گـهـی ظاهــر گــهی هـم در حجابی

  تـو را دیــدم كــه ارزان گشته  بودی

  نه  در  بازار ،  می دیدم  به خوابـی

  رفیقــی  چون  مرا  دیدی  رمـــیدی

   به   بازاری   نشستی   با    غرابی

   تــو  را  گویند  گنــجی  نـاتمامــــی

   تـو  گنجی  لیك  پنهان  در   خرابی

    شنیدم در جواب آهستـه  مــی گـفــت

   كه هرگز  نشنوی  به  زان  جــوابـی

   مصیبت ها شمردی بر من ای دوست

   دلم   بر  سیخ  كردی   چون  كبابــی

   كســی  ازمن كــجا كـــرده حـمایــت

  نمــی گویــد  كســـی  بــر  من  كتابی

  زمــن   بــاید   حـمایت  كـس  نمودی

  بــه   یارانه   به   پولی   سیم   نابــی

                                                         شعر از علی باقری 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 7 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

21- قلبیر جه اوین داغجا محنتی اولار

 ترجمه :

 خانه ای كه به اندازه ی غربال است به اندازه ی یك كوه محنت دارد

شعر:

مـحنتی انــدازه ی یـك كــوه دارد در جـهـان

 هركسی یك خانه در اندازه ی غربال داشت

22- قئزی قویدون بیشیگه جهیزین قوی ایشیگه

 ترجمه :

دختر را كه به گهواره گذاشتی به فكر جهیزیه اش باش

شعر:

جای دختر را به گهواره چو كردی صاف و ساز

از هــمان دم رو بـــر آن دخــتر مهیــا كـن جهاز

23-چراغ اوز دیبینه ایشیق سالماز .

ترجمه:

 چراغ به پای خود نور نمی اندازد

شعر :

 بـهره ای از سـود نزدیكان نصیب مـا نشـد

كم چراغی در جهان بر پای خود نور افكند

 24- چوبان قوردون قورخوسونان ایتی دالیجا دولاندیریر .

ترجمه:

از ترس گرگ است كه چوپان سگ را به دنبال خودش یدك می كشد

شعر :

ذره ای مهر و وفای سگ به دل چوپان نداشت

خــوف گــرگ آمـــد بنــای آشنایـــی را نــهــاد

25-چوخ ایشلین اشگین پالانی همیشه یرتیق اولار .

ترجمه:

خری كه زیاد كار می كند همیشه پالانش پاره می باشد

شعر :

 پارگی دارد به پالانش همیشه آن خری

باكمال رنج و زحمت بار مردم می كشد 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

دختــری بـود  و  مـادر  و پسری

ظلم بــود و ستم به جرم بی پدری

خانـه  از  نعمـتِ  پـدر  محروم

بر یتیمی  دختر و پسر محكوم

 عـمر بابا اجــل به غارت بــرد

بر اجــل کی توان اعتماد نـمود

 ملكشان را  شریكِ   خائن خورد        

زان سبب تحفه پیش قاضی برد

پیش کـس مادره گلایه نکــرد

 موج می زد اگر چه غصه و درد 

 تلخ کامی کشید و صبر نمـود

هر گره می توان به صبر گشـود

پیش نامردمان نبرد دست طلب  

حاجت از کس بجز خدا مطلب

سرو مادر درآن خزان نشکست

بارها زد فلک به عصیان دست

همتی بـود بـانوی گرامــی را  

شاخ بشکست غـول ناتوانی را

از کمیته طلب نکرد امداد

نکند آبرویشان  رود بر باد

نقشه هایی گرفت و  قالی  بافت

در توان هر چه داشت  عالی  بافت

صد هزاران گره به  قالی   زد

نقش در نقشه ی خیالی زد

روز و شب می نمود جهد زیاد

ظلم و جور فلک نبرده بود زیاد

تا که نقشی ز کاخ بر پا شد

هر که آن کاخ دید شیدا شد

خانه گرچه کمی محقر بود

با حضور هنر ز کاخ  بهتر بود

هنر با هنر چو  غوغا کرد   

هر چه بی عرضه بود رسوا کرد

جلوه هایی به قالیش افزود

تا شود قالیش کمی پر سود

وقت آن تا رسید،  خرمن شد

خانه با جلوه ها  چو گلشن شد

گرچه قیمت نداشت آن هنرش

فقر نامرد شکسته بود پرش

برای دیدن قالیچه  مشتری آمد

بر مرادش نبود و دیگری آمد

هنرش داد زد که  خوشرنگ است

فقر لو داد  دست او تنگ است

مثل یوسف خریدو کم پرداخت

ببرد و داد به قالیچه اش پرداخت

بیش از آن گرچه داد ، قیمت داشت

هنر افسوس باد قیمت داشت ؟

تا به زندان خانه برد او را

آن هنر بود رندانه برد او را

قیمت فرش تا که بالا رفت

زود ، دلال پیش کالا رفت

بر عزیزی فروخت در بازار

عایدش سود شد از آن بسیار

او که کاخی مجللی را داشت

برد و آن را به زیر پا انداخت

پیش هر کس زقالیش می گفت

طرح و نقش  خیالیش می گفت 

یاد ی اصلاً  نشد    ز بافنده

کس نمی گفت ،  زنده  باد  و پاینده

کس نپرسید عاقبت که این را بافت

كه بود عمر عزیزی زیر پا انداخت

این هنرمند بود و قصه ی هنرش

آه و افسوس چه آمده به سرش

برای خلق هنر جملگی کمر بستیم

به هر زمانه دریغا تهی دستیم

                                         شعری از : علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 6 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

عزیزان را دعوت می کنم به یک شعر طنز در مورد نماینده شدن در مجلس

گر یـکـی از وکـلا بنده شوم

گر نماینده شوم

شادمان گردم و فرخنده شوم

گر نماینده شوم

دست من گر برسد بر مجلس

من آج مفلس

حرف خود گویم و یک دنده شوم

گرنماینده شوم

پاترول و ب ام  و و  لیفان گیرم

من اگر جان گیرم

هر کجا مرد برازنده شوم

گر نماینده شوم

کارهایی کنم از بهر شما

بالخصوص ای رفقا

هر کجا خنجر برنده شوم

گر نماینده شوم

جاده و برق و خیابان بکشم

زحمت از جان بکشم

شهرتی یابم و تابنده شوم

گر نماینده شوم

دور مجلس که به آخر برسد

دور دیگر برسد

باز دلسوز شما بنده شوم

تا نماینده شوم 

                                           شعر از علی باقری 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 5 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

16- ایش كیشی باشینا گلر  .

ترجمه: درد و بلا به سر مرد می آید

 شعر: 

ناله ام را محنت دوران نمی سازد بلند  

روزگار ار محنتی آرد سر مــرد آورد

 17- قوردون اوزی آغ اولسایدی بس نیه گئجه قارانلوقدا گئزیر  .

ترجمه:

اگر گرگ رو سفید هست چرا در سیاهی شب ره می رود

شعر:

گر بود گرگ سیه دل پیش مردم  رو سفیــد

 پس چرا طی طریق اش در سیاهی می كند

 18- بسه بسینن حاجا گیدن یولاردا سرگردان قالار  .

ترجمه:

كسی كه با چشم و هم چشمی به حج برود در راه ها سرگردان می ماند .

شعر :

در مسیر زندگی ویلان و سرگردان شود 

هركه با هم چشمی همسایه بر حج می رود

19- توسی باغانی چه اولدور چه دالوسته چؤویر .

ترجمه :

لاك پشت را چه بكشی چه برگردانی هردو یكی است

شعر :

هیــچ تـفــاوت نكـنـد لاك پشــت

یا بكش و یا كه بگردان به پشت

20-  قوجا آروادین گوجی انگینده اولار.

 ترجمه :

 قدرت پیر زن در چانه ی اوست

شعر :

پیرزن را ای جوان منگر ضعیف و منحنی

قدرت صـد پهلـوان در چـانــه دارد پیـرزن

                                              ادامه دارد


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 4 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

   

11- اریندیگینن ارمنیه دایی دییر  .

ترجمه: ازفرط تنبلی به ارمنی دایی می گوید.

شعر:

 تنبلی از بس كه باشد در تو بی حدو حساب

ارمــنی را مــی كنــی از تنبلی دایـی خطـاب

12-ایلان گیرده قالاندا التماس دلی چیخاردار  .

ترجمه:

مار چون در تنگنا قرار گیرد زبان التماس در می آورد

شعر :

التماس دشمنـان در تنگنا باور نـكـــن

مار در تنگی كند بیرون زبان التماس

13-سو آخدیقجا یولون تاپار  .

ترجمه:

( بگذار تا آب جاری شود ) آب كه جاری شد راه خود را می یابد .

   شعر :

مشکلات کارها تا رو به راه افتادن است

آب راه خویش می یابد اگر جاری شــود    

14- وار اؤوی كرم اؤوی یوخ اؤوی ورم اؤوی  .

ترجمه:

 خانه ی اغنیا خانه ی كرم و بخشش است ، خانه فقرا خانه ی مخزن درد و ورم

 شعر :

 خیرو احسان و مروت در سرای اغنیاست

خانـه بیچارگان جــز درد وغم نتــوان درود

15- چوخ بیلمیش تولكو قویروقونان ایلیشر  .

ترجمه:

 روباه دانا و پر فریب معمولاً  از دمش در تله می افتد    

شعر:

 تكیه بر مكر و فریب و حیله كم كن در جهان

غـالباً روبــاه دانــا از دم افــــتد در تـلـــــــــه

                                     ادامه دارد ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 1 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری

 

شعر من تنها  نه فریاد  من  است  

شعر من مجموعه ی فریادهاست

                                  علی باقری

در دانشگاه زنجان بود که با مرحوم بهرام محمدی همکلاس شدم البته قبلاً در دانشسرای تربیت معلم ابهر ایشان را دیده بودم و دوسال از ما جلوتر بود .

 به علت کسب مقام بر تر علمی  ، به تربیت معلم زنجان بدون امتحان راه یافت . بلافاصله بعد از تربیت معلم به دانشگاه پذیرفته شد و بعد از فارغ التحصیلی  دوباره به دانشگاه تهران قدم گذاشت ولی اجل امانش نداد و یک سال پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد، در رشته ی ادبیات فارسی ، بر اثر صانحه ی تصادف اتومبیل  به رحمت ایزدی پیوست . بهرام محمدی بهتر بگویم همکلاس ما نبود بلکه در درس و اخلاق استاد ما بود .

 وی از بچه های یکی از دور افتاده ترین و محروم ترین روستاهای طارم علیا ی زنجان بود .

 دکتر درگاهی یکی از بی نظیر ترین استادان دانشگاه زنجان بلکه ایران در حق وی چنین فرمودند:

«اینها هدیه هایی هستند که روستا های ویران و نیمه ویران  ما هنوز هم به شهر ها می فرستند .»

بنده خواستم یادی از وی کرده باشم و این شعر را در حق وی سرودم و تقدیم می کنم به روح آن بزرگوار و دوستاران شعرو ادبیات ایران زمین .

آه ای فلك بهترین عزیزی كه تابه حال از من گرفته ای مرحوم بهرام بود. اكنون  سال هاست از ته دل بر این عزیز از دست رفته می گریم. 

                  ای فلك

  من چه كردم این چنین بر من جفا كردی فلك 

بهترین  یار  مرا  از  من  جدا  كردی  فلك

  در وصالش سینه ام  از  مهر  او   لبریز   بود 

در  فراقش  سینه  را  ماتم  سرا كردی فلك

  كاش  من  هرگز  نمی دیدم  جمال  خوب  او 

  دیدم  و عاشق   شدم  تا   آشنا  كردی فلك 

  سوزها   دارم   به   سینه   از   فراق   آن   عزیز 

این چنین ظلمی چرا بر من روا كردی فلك

  بهترین    یار   مرا    از   من   گرفتی   بی خبر 

 سوز و آه و  دردِ  هجرانم  عطا كردی فلك 

  گل  به  پیش  آن جمالش  در  لطافت  شرم داشت

این  گل   باغ  مرا  پرپر   چرا  كردی   فلك

  لحظه ای از پیش چشمم آن جمالش   دور   نیست

 هیچ  گه  باور  ندارم  آنچه  را  كردی  فلك

  این  چنین  كردی  پریشان  قلب مجروح مرا

   یار  من   از من  گرفتی    بینوا   كردی   فلك

  هیچ  گه  باور  نخواهم  كرد  بهرامم  برفت 

كاش  دانستی  چه  تیری را خطا  كردی  فلك

 

تقدیم به روح پاک آن مرحوم

باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 1 مهر 1392 :: نویسنده : علی باقری


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : علی باقری
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما عزیزان در مورد اشعار اینجانب چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Online User