شعر و ادبیات
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

به پای من نرسد کس به شـور و شیدایی

نــه دلـبری  بــرسد بــر تــو در فـریبایی

جـمال و طـلعـت مـاهـت که جلوه بنمایـد

بـه آسمـان بــرسـد حـدّ حـسـن و زیبـایی

ز دل چـنـان ببـری اختیـار مــی تـــرسم

بــه داد مـــن نــرسد بعـد ازیـن شکیبایی

اگرچه من ز غمت بی گمان چو مجنونم

تــو هــم یقیـن ز غـمم نازنین،چو لیلایی

کجایــی ای مــه تــابـان چــرا نمـی آیـی

بـیا بیـا کــه بــه جــان آمــدم ز تنـهـایــی

دلیــل قهـر خــودت را چه ساده تر گفتی

بـه عاشقــت نکنـی نــاز بــر کـه بـنمایی

ز خــاک راه  تــو مـن کسـب آبرو کردم

بـیا کــه شهـره ی عـالـم شدم به رسوایی

حــواله کــرده ازل قـسمـتم تـو را بر من

چــرا حــوالــه کــنی قســمتـم بـه فردایی

اگــر بـــه کــام دل خود نمی رسد کاتـب

بــه غــیر یــارنــدارد ز کــس تقـاضایـی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 30 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

129- آغزؤن آغری ینجا گئچون آغریسین

ترجمه :

برای انجام کاری پایت را خسته کنی بهتر از آن است که دهانت را خسته کنی

شعر:

پــای خــود را خسته کردن از بـرای کـارهـا

بهتر از حلق خودت را با سخن رنجاندن است

130- ال الی یؤوار الده دؤنر اوزی یؤوار

ترجمه :

دست دست را می شوید دست هم بر می گردد صورت را می شوید.

شعر:

دست اگر دست دگر را شوید از مهـرو وفا

دست دیگر هم بگردد لطف بر صورت کند

131- یامان گؤنه دؤزن آق گؤنه تئز چاتار

ترجمه :

هرکسی بر سختی های زندگی صبر و تحمل داشته باشد زودتر به سعادت می رسد

شعر:

زودتـر گردد نصیبش نیکبختی در جهـان

آنکه در دوران سختی بردباری پیشه کرد

132- آمانات اولاقین گوشگونی تئز قیریلار

ترجمه :

پاردم الاغ امانتی زود پـاره می شود

شعر:

از قضای بــد امانت زود مـی بینـد خـلل

پاردمّش پاره گردد خر امانت چون دهی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

آمـدی مـاه بـه لطف تـو دلم  روشن شـد

بـاغ  جانم  بـه صفای قدمت  گلشن شـد

تا جـمالت بـدرخشید بــه شــوق آمـد دل

مـرغ جانـم به نوا آمـد و حیف الکن شـد

دل به هجران تو یک جای نمی شد آرام

 دیدنـت مـایـه ی آرامـش جـان مـن شـد

کاش بـودی و بـدید ی که مـرا از چشمم

چـه گهر های فراون بـه سوی دامن شـد

گـفتـه بـودم چـو بیایـی بـشـوم قـربـانـت  

تا تو از راه رسیدی روح من از تن شـد

تـا گـره از سـر زلـفـت بـگشـادی جـانـا

چشم مـن محو تماشای چـنان خرمن شد

کاتبـا دست نـدامت  که به سر می کوبم

می شود دید که آویخته زان گردن  شـد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

ای یـار نـازنـین تـو وداعـم نـگـفته ای

هستـی هـنوز در دل و جـانـم نهفته ای

گه جـلوه  کرده ای شده ای ماه آسمـان

گه وقت گل با گل و ریحان شکفته ای

گاهـی مثال سرو روان پیش چشـم من

گاهی مثال لعـل و گوهرهای سفته ای

یا در خزان نـرگس و ریحان و سنبلی

گل بـرگ خود داده بـه تاراج خفته ای

گـاهی قرار از دل پـر غصه بـرده ای

گـاهـی غـبار از رخ آئـیـنـه رفــتـه ای

مـن راز دل جـز بـه تو کاتب نگفته ام

با كس مگو آن چه كه ازمـن شنفته ای

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 20 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

125 - دئشین آغریدی چئک قوتول قونشون پئسدی کوچ قوتول

ترجمه :

اگر دندانت به درد آمد بکش راحت شو و اگر همسایه ات نا اهل است کوچ کن راحت شو

شعر:

دنــدانـت اگـــر بـــه درد آمــــد      بـرکش که شوی خلاص جورش

همسایه اگر شرور و بد خوست        بـرخیز و بـرو نـمان بـه دورش

126- اشکال کوپه ده دی1

ترجمه:

اشکال و نقص کار از بستوست

شعر:

در قبالـه مـن نبینم نقص و کـاست

گر بود عیبی در آن بستوی ماست

127- یوقسولـون نـه طویی اولسون نه بایرامی

ترجمه :

(خدا نکند ) که فقیر عروسی کند یا جشن بگیرد (کارهایی می کند که پولداران نمی کنند )

شعر:

ای خدا قسمت نکن عید و عروسی بر فقیر

آن کـنـد هـرگـز نـکـرده پـولـداران شـهیـر

128- اوهینان دوها دوتماز

ترجمه :

اوها با دوها جور در نمی آید.( اوها برای راندن گاو و گوسفند و دوها احتمالا برای راندن شتر بوده)

شعر:

یا شتربان باش یا اینکه شبانی پیشه کن

اوهه با دوها نسازد رو کمی اندیشه کن

1-اشکال در بستوست نه در قباله داستانی دارد که در پست بعدی نوشته خواهد شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

فـغان ز چـشم خمارت کـه فتنه انگیزد

فغان ز نـوش لبت چون شکرفروریزد

کمنـد زلـف تـو گویی مثال گـردابیست

شکـار زلـف کمنـدت چـگونـه بگریزد

بـه دام عشـق بیفتاد چـون دلـم هـیهات

دگــر بـه مهـر کسـی غیـر تـو نیامیزد

چگـونه ســر نگـذارم بـه درگـه تسلیـم

دلـم نمانـده کـه بـا تیــر غـمزه بستیـزد

امـان زچـاه زنخدان و خـال هـندویـت

چگـونـه یوسف جـان از بـلا نپـرهیزد

وگر به قامت سروش گذر کند روزی

قـیـامتـی ز دلــم کـاتبـا بـه پـــا خـیـزد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری
12 بهمن مبارک باد

اخلاص امام خمینی

روزی عده ای از رزمندگان به خدمت امام خمینی رسیدند

در حالی که شعار می دادند

ما همه سر باز توایم خمینی

گوش به فرمان تو ایم خمینی

 امام در جواب آنها دست خود را به نشانه ی عدم تکرار این شعار

 بالا بردند و تذکر دادند  که نه تو سرباز من هستی و نه من سرباز تو هستم

 بلکه همگی سرباز خدا هستیم .

بنده این قسمت از سخنرانی امام را به شعر برگردانده ام و تقدیم دوستاران آن حضرت می نمایم .

شد مشرف جـمعی از رزمندگـان

بـر حـضــور رهـبر مستضعفـان

جملـگـی دل داده بـر او یك كـلام

دلـبـرا بـر محضـر پـاکـت ســلام

مـا هـمه سـرباز تـو روح اللـهیـم

هـر چـه فرمایی هـمه گردن نهیم

پــا پــیــاده از ره دور آمــــدیــــم

مست عشقت سر پراز شورآمدیم

گـر هزاران جان و دل را داشتیم

در رهـت آن جـان دل  بگـذاشتیم

تیـغ وحـشت بـركشیدی بـر ستـم

دشمن از مركب فكندی دم به دم

لـطف تــو در حـق مـا باشد زیاد

کی بریم آن لطف هایت را زیـاد

لـرزه افـكندی بـه كــاخ ظـالمـان

زنــده مــانی زنــده شد ایرانمـان

نور بـودی تیغ بــر ظلــمت زدی

نــور مطلـق نـــور پـاک ایــزدی

ای تـو عشق و دلبر و جـانان مـا

ای تـو دیـن و مذهب و ایمان مـا

عـشق تـو مـا را غلام و بنده کرد

نـام مـا را بعد از آن رزمنده کرد

جـان مـا در آتش عشقت گـداخت

در لهیب عشق تو حق را شناخت

چونكه بشنید این سخنهـا را مـدام

دست خـواهـش بـرد بالا آن امـام

تـو نـه سـرباز منی ای مرد دیـن

من نه سرباز تو ام ؛ اخلاص بین

مـا هـمه سـرباز حق حزب اللهیم

ما فـقط بـر حـکم او گــردن نهیم

جـز تـوکل بـر وجــود او مــکـن

غـیر او هر قـدرتی گـردد نگـون

روز وشب در سجده باشد سنگ و خـاك

سـجده بـر او كـن شوی از شـرك پاك

دیـده ی مـا جـز رخ نیـكش نـدیـد

عشـق مـا از مـهـر او آمــد پـدیـد

روی مـاه دلـبر خــود دیــده ایــم

او جمـال مــطلق و مــا دیـده ایـم

عشق دلبر جان و دل از ما ربود

چون نظر کردیم غیر از او نبود

بـهر خـود آتش زعشق افروختیم

جان و دل را در فروغش سـوختیم

عشق از ما رومگردان ای عزیز

وانــدرون سینــه ام آتـش بــریــز

                                           شعر : علی باقری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

زشـوق دیـــدن آن نــازنیـن قــرارم نـیـست

دوای درد دلـم جـز بــه دسـت یـارم نـیست

بـه پای سرو روانـش هــدف رسیــدن بـود

به درگهش چـه کنم ره براین غبارم نیست

مـرا بـه طـعنه بـگویـی چـرا تـو غمگینـی

چـه جـای دلخـوشیـم دلـبـرم کـنارم نـیست

هـمـیشه غـصـه دلــدار غـمـگســارم شــد

فـغان ز دسـت نگارم که غمگسارم نیست

بیا که عیـد منی جـان مــن تـو را قـربـان

به زیر پای تو جز جان و دل نثارم نیست

نهـال عـمـر بـیـا در خـزان چنین پـژمـرد

بجز وصال تـو ای مـه جبین بهارم نیست

چنیـن بـه آتش هـجـران مـسوز کـاتـب را

جفا مکـن که به پیش تـو گر عیارم نیست

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 9 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

121- بوغاز باشا بلادی اولماسا کربلادی

ترجمه :

گلو (به قول فارس زبان ها شکم) بلای سر است اگر چیزی برای خوردن نیابد مصیبت کربلاست ( در اصطلاح فارسی واویلاست).

شعر:

ای شکم پرور برو لختی قناعت پیشه کن

سـر فـدای آز خـود آخـر شکم پرور کـند

122- باغدا أریک واریدی سلام علیک واریدی . باغدان أریک قوتولدو سلام علیک قوتولدو

ترجمه :

 تا آن زمانی که در باغ زردآلو وجود داشت سلام علیکی می نمودی از همان وقت که زرد آلو تمام شد سلام علیک هم تمام شد .

شعر:

سلامم می نمودی تا که زردآلو به باغم بود

تهی شـد باغ زردآلـو بـریدی آن سلامـم را

123- سؤزوی دیمه باجؤوا باجؤویندا بیر باجیسی وار

ترجمه :

حرف و راز دل خود را اگر می توانی به خواهرت هم مگو زیرا خواهرت هم خواهری دارد

شعر :

راز خود با خواهـر خود هم توانستی مگــو

لاجرم این خواهرت را خواهری دیگر بود

124-سوؤوؤنن گؤردون آغزی باقلانار

ترجمه :

دهان گرگ ذوق زده بسته می شود

شعر:

وز طلب افزون چو یابد گم کند خود را فقیر

شـوق می بندد دهـان گـرگ کمـتر دیـده را

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 6 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

شعـر ِ مــا  مادر  بــود    بهتـریـن  شــعــر ِ  جــهـــان

مختـلــــط   بــود   كـلاس   دخــتـــران  و  پســــــرانادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

خانـه  بــی  مادر  بـــود  تـــا  كه  خود را  دیـــدم  

داستــان ِ   مـــــــادر      از  پــــــدر  پــرسـیـــدم 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

لعل تـو بـه حرف آیـد دل مـی رود از دستـم

عمـری بــود از جــام چشمـان تـو سـرمستم

مـن صیـد تـوام بنشیـن آســوده شـکـارم کـن

چون شینم و چون سینم همواره در آن شستم

جـانـم بستـان جانـا از غصـه خـلاصـم کـــن

در مــوج غـمت هــر دم در اوجـم ودر پستم

پیمــان نشـکستـم  مــن، مـن بــر سـر پیمانـم

مـــن بـــر ســر پیمانـــم هستـــم بـخدا هستـم

بـا دست خــودت مـرهم بـر زخـم دلم بـگذار

در گــلشن عشـقت دل بـا خـار غمـت خستـم

طـوفـان غـم عـشقت هـر دم بـه خـروش آیـد

چـون کشتـی بـی لنگر در مـوجـم و نشکستم

تـا عـشق تـو بگـزیـدم از خـویش بـریدم مـن

چـون ذره ولیکــن بـر خـورشیـد تـو پیوستم

از روز ازل کـاتـب مـهـرش بــه دل افـتـاده

ایــن داغ غــم عشقش اینجــا نــه بخود بستـم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 3 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری

117- نسیّه گلمز کسّیه

ترجمه :

نسیه به کسیه نمی آید

شعر :

نسیه بـه کیسه نیایـد مــرا

نسیه چرا پس دهم نقد را

118-نصیر گئده نفت اله قالا

ترجمه :

 نصیر برود نِفت اله بماند ؟

شعر :

 تـا خریده همسر همسایه آن تنـگ قشنـگ

همسر ما را بگو بر ما نموده عرصه تنگ

119- کر همیشه چوخ دانیشانین گ... یئرتیب

ترجمه :

آدم کر همیشه پدر آدم پر حرف را در آورده است

شعر :

اعتنا بر حرف پر حرفان نکردن بهتر است

کــر دمـار از روزگــار یـاوه گــو بـر آورد

120- آیی نان یولداش اولانین باشی داشا دئیر

ترجمه :

هر کسی با خرس طرح دوستی افکند عاقبت سرش به سنگ می خورد

شعر :

سنگ افسوس و ندامت می خورد آخر سرش

هـر کـه طرح دوستی بـا خـرس نـادان افکـند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 بهمن 1392 :: نویسنده : علی باقری


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : علی باقری
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما عزیزان در مورد اشعار اینجانب چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Online User

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو